I Kero värmetimmerhus kan Du förnimma den äkta träkänslan


Den mönsterskyddade väggkonstruktionen i Kero värmetimmerhus byggs på den traditionella laxstjärtsknutlösningen.
Mellan gedigna träytor i timren används träfiberisolering, som håller värmen utmärkt.
Ytterväggen fyller alla värmeisoleringskrav utan att man behöver tilläggsisolera.
Traditionella timmerhus i sin tur kräver en tilläggsisolering.

Träfiberisolering i Kerohus har förmågan att binda och frigöra fukt på ett likadant sätt som träd, och den är luftrörelsetät. Därför förekommer det inte några luftrörelser i innerväggar, vilket ger upphov till att inga separata ångspärrsplaster eller vindskydd behövs. Isoleringen skapar inget skadligt damm och inte heller någon irritation på kroppen. Att använda värmeisoleringar tryggt är viktigt speciellt under byggskedet.


Vi i Kero vill vara med att skapa ditt drömhus redan i planeringsfasen.
Du behöver inte vara bunden i standardlösningar. Vi skall förverkliga i praktiken dina drömmar och dina ideer.
Ditt husprojekt kan du starta med att gå genom olika hustyper och modeller och sedan skall vi skräddarsy ett hus som är gjort efter dina önskemål. Tillsammans kan vi uppnå en optimal lösning.

 

 

Hunton Träfiberisolering™ – isolering av naturlig träfiber

Varför välja Hunton Träfiberisolering™:

Hunton Träfiberisolering™ är en ekologisk isolering tillverkad av träfiber. Isoleringen har normalt lambda-värde men hög värmelagringskapacitet. Exempelvis dubbelt så mycket som ”vanlig” isolering. Vilket gör att man erhåller en mer stabil inomhustemperatur när det är temperatursvängningar ute. (ex dag/natt)

Hunton Träfiberisolering™ har dessutom en unik förmåga att transportera fukt.  Där normal isolering kan lagra ca 2% fuktighet, kan träfiberisolering lagra hela 20%. Detta är speciellt fördelaktigt när man bygger tjockare väggar där risken för kondens blir större. Konstruktioner som ”andas” utan fungerande ångspärr har visat sig ha en positiv inverkan på inomhusklimatet. I dessa konstruktioner är det en fördel att använda träfiberisolering på grund av sin förmåga att lagra och transportera fukt genom väggen. Hunton Träfiberisolering™ kan användas till både vägg, golv och tak, både vid nyproduktion och renovering.

Hunton Träfiberisolering™ kännetecknas av följande egenskaper:

  • Ekologisk och återvinningsbar
  • God värmelagringskapacitet
  • Formstabil
  • Transporterar fukt
  • Irriterar inte huden och orsakar inte utslag

Ekologisk byggnadsisolering

Genom att använda Hunton Träfiberisolering™ hjälper du till att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Isolermaterialet tillverkas av råvara från hållbart skogsbruk och det är till 100 % återvinningsbart. Alla bostäder måste förr eller senare renoveras, och då är detta en viktig komponent. Det naturliga materialet bidrar dessutom till ett hälsosamt inomhusklimat och kan hanteras utan att orsaka utslag eller eksem. Hunton Träfiberisolering™ är helt enkelt det naturliga valet för miljövänlig byggverksamhet.